ПОМИСЕЛ — СИНОНІМІЯ

по́мисел (книжн.; +інфінитив) намір, замисел, задум

га́дка (+інфінитив) те саме, що ду́мка 1–3.
ду́ма (+інфінитив) те саме, що ду́мка 1–4.
ду́мка (+інфінитив) намір, замисел, задум.
ду́монька (фольк.) пестл. до ду́мка 1.
мисль те саме, що ду́мка 1.
по́мисл (книжн.;+інфінитив) думка, супроводжувана певним наміром, замислом.
іде́я (+інфінитив) задум, план, намір.

по́мисел те, що задумане - перев. заздалегідь

ви́гляд (на + Зн.) перспектива, плани на щось.
заті́я (розм.)
перспекти́ва (на + Зн.) плани, види на майбутнє; передбачення майбутнього.
план добре обдуманий, конкретний.
по́дум (рідко)
по́мисл (книжн.)
прое́кт приблизний, уявний.
проже́кт (ірон.) який не має точного обґрунтування.

помиселДжерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.