ПОМИЛОВУВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

любуватися

пристрашуватися

помиловуватися
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.