ПОКИНУТИ — СИНОНІМІЯ

поки́нути (кого) припинити зв'язки з ким-небудь

відкасну́тися (розм.) порвати з кимсь зв'язки; відцуратися, відректися.
відки́нутися (розм.) відцуратися, відректися від когось.
відмо́витися (від кого) покинути, залишити.
відректи́ся відмовитися від кого-, чого-небудь; свідомо позбавляти себе чогось.
відступи́тися те саме, що відмовитися 3.
відцура́тися (від кого) відмовитися від чого-небудь; покинути, залишити кого-небудь.
відщепи́тися (розм.) відірватися, віддалитися від певного суспільного середовища.
зректи́ся (кого) відмовитися від чого-небудь, кого-небудь; свідомо позбавляти себе чогось.
зірва́ти (розм. рідше) припиняти зв'язки, знайомство і т. ін. з ким-, чим-небудь.
порва́ти (з ким) порушити зв'язки з ким-, чим-небудь, припинити стосунки з кимось.

поки́нути

поки́нути

поки́нути

поки́нути

поки́нути віддати, передати у чиє-небудь Віддати, передати у чиє-небудь користування, закріпити за ким-чим-небудь щось

зали́ши́ти віддати, передати у чиє-небудь користування, закріпити за ким-, чим-небудь щось.
зоста́вити залишати, віддавати у чиє-небудь користування.
лиши́ти передавати у спадщину, для використання і т. ін.
оста́вити те саме, що залиша́ти.
переда́ти віддавати що-небудь своє, від себе і т. ін. в чиєсь відання, володіння.
поли́ши́ти давати можливість розпоряджатися чим-небудь.

поки́нути

вибувати

зіставати

оставля́ти

поквитатися

резигнувати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.