ПОКАЗУВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

пока́зуватися ставати доступним зорові; показуватися

вироста́ти показуватися, поставати де-небудь, перед кимось, чимось.
встава́ти показуватися, ставати видним.
відкрива́тися (перев. перед ким-чим) ставати доступним зорові; показуватися.
відсло́нюватися (рідше) ставати відкритим, видним для когось.
відслоня́тися (рідше) ставати відкритим, видним для когось.
з'явля́тися показуватися де-небудь, ставати доступним зорові, видним; появлятися.
постава́ти ставати видним, доступним зорові; відкриватися, показуватися.
появля́тися показуватися де-небудь, ставати доступним зорові, видним; з'являтися.
розкрива́тися ставати доступним для огляду, поставати перед очима.
розкру́чуватися (розм.) відкриватися, поставати перед зором; ставати видимим.
става́ти (рідше) робитися видним, доступним зорові; поставати.
устава́ти показуватися, ставати видним.

пока́зуватися виступати, ставати видним з-під чого-небудь, що закриває або прикриває)

відкрива́тися виступати з-під чого-небудь, що закриває або прикриває; робитись видимим.
відсло́нюватися ставати відкритим, видним для когось.
відслоня́тися ставати відкритим, видним для когось.

пока́зуватися ставати видним, помітним

вигляда́ти ставати видним, помітним.
визира́ти ставати видним, помітним.
вика́зуватися (розм. рідко) ставати видним, помітним.

пока́зуватися про почуття, думки, наміри тощо - ставати явним, помітним за зовнішніми ознаками

виража́тися виявлятися через певні ознаки, дії і т. ін.
виявля́тися виражатися, передаватися певними зовнішніми ознаками.
відбива́тися проявлятися, виявлятися (про зовнішній вияв почуттів, стану і т. ін.).
познача́тися виявлятися зовні (про почуття, настрій і т. ін.).
почува́тися виявлятися, ставати помітним, відчутним.
пробива́тися проявляючись, ставати помітним, яскраво вираженим (про зовнішній вияв почуттів, стану, характеру і т. ін.).
прогляда́ти ставати явним, проявлятися через зовнішні ознаки (про абстрактні поняття).
прозира́ти ставати явним, помітним, виявлятися через зовнішні ознаки.
прокида́тися робитися явним, помітним, виявлятися в комусь, чомусь (про риси характеру, натуру і т. ін.).
просві́чувати проявлятися, відбиваючись на обличчі, в очах або знаходячи своє відображення в листах, творах і т. ін. (про риси характеру людини, її досвід, уподобання, почуття і т. ін.).
просина́тися проявлятися, виникати (про думки, почуття, стан і т. ін.).
проступа́ти виявлятися у рисах, виразі обличчя (про настрій, почуття і т. ін.).
проявля́тися виявлятися, ставати помітним (про якості, властивості, почуття і т. ін.).
розкрива́тися ставати явним, помітним, неприхованим (про якості, почуття, риси характеру і т. ін.); повністю виявлятися.
чита́тися виявлятися за якими-небудь ознаками.

пока́зуватися справляти якесь враження, мати в чиїйсь уяві той чи інший образ

пока́зуватися ідучи, з'являтися десь, у когось

вчаща́ти (розм.) часто.
надхо́дити (розм.)
прила́зити (фам., зневажл.)
приліза́ти (фам., зневажл.)
притіка́ти (розм.) перев. у великій кількості.
учаща́ти (розм.) часто.

пока́зуватися показуватися де-небудь, ставати доступним зорові, видним; появлятися

виступа́ти ставати видним, з'являтися, показуватися.
виявля́тися ставати видним, з'являтися; відкриватися погляду, виднітися.
з'явля́тися показуватися де-небудь, ставати доступним зорові, видним; появлятися.
появля́тися показуватися де-небудь, ставати доступним зорові, видним; з'являтися.
проступа́ти ставати видимим крізь що-небудь (перев. злегка, частково).

показуватися віддаля

показуватися куди

показуватися на очі

показуватися дурнем

справляти враження кого

показуватися у товаристві

показуватися кому

показуватися на суді

ставати очевидним

показуватися

(з ч. не) не навертати очей

показуватися

виринати з пітьми

виступати з лави

випинатися (з чого)
показуватися (на чім)
гордо йти повагом

висуватися

відкриватися перед очима

з'являтися з імли

показуватися
на арені виходити на що

поставати перед очима

появлятися

виходити (на кін)
з'являтися (на кону)
показуватися (деінде)
приходити <на світ>

пробиватися про сивину

поступати

показуватися

здається

Словник синонімів Караванського.