ПОКАЗНИЙ — СИНОНІМІЯ

показни́й розрахований на зовнішній ефект

помпе́зний надто, невиправдано пишний, розкішний тощо.
фальши́вий про зовнішній вияв почуття, ставлення до когось і т. ін. - який не відповідає дійсності.

показни́й з високою стрункою постаттю, міцною будовою тіла

показни́й штучно викликаний, збуджений, награний (про стан, почуття)

вда́ваний штучно викликаний, збуджений, награний (про стан, почуття).
вда́ний (рідше.) нещирий, награний.
за́вчений удаваний, нещирий.
на́граний удаваний, нещирий, напускний.
напускни́й удаваний, штучний, неприродний, несправжній.
нещи́рий який не відповідає справжньому станові кого-небудь, справжнім його думкам, почуттям, намірам і т. ін.; фальшивий, удаваний.
при́браний не властивий кому-небудь, не звичайний для когось.
підро́блений який є підробкою; фальшивий.
ро́блений позбавлений природності; удаваний.
си́луваний позбавлений природності, простоти; удаваний, штучний.
уда́ваний штучно викликаний, збуджений, награний (про стан, почуття).
уда́ний (рідше.) нещирий, награний.

показний капітал

показний про ролю

показний патос

імпозантний вигляд

елеґантний одяг

показний

зовнішній успіх

показний

поставний вигляд

сценічний про мистецтво

ефектний (про зовнішність)
показний

фалшивий блиск

фальшивий блиск

бутафорний

імпозантний

маркантний

остентаційний

позірний

помітний

презентабельний


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.