ПОКАЗАТИ — СИНОНІМІЯ

показа́ти

показа́ти

показа́ти таємно подати кому-небудь (перев. керівним особам) відомості із звинуваченням кого-небудь у чомусь

ви́казати видати, викрити кого-небудь, зробивши донос.
довести́ донести, повідомити.
доказа́ти донести.
донести́ таємно подати кому-небудь (перев. керівним особам) відомості із звинуваченням кого-небудь у чомусь.
нака́пати донести, звинуватити кого-небудь у чомусь.
нафіска́лити донести кому-небудь на когось або обмовити кого-небудь.
нашепта́ти таємно наговорити.
ная́бедничати донести кому-небудьна когось або таємно обмовити кого-небудь, нашкодити, зробити неприємність.
шепну́ти донести на кого-небудь.

показа́ти

показа́ти

показа́ти зробити вигляд, прикинутися (звичайно в якійсь дії)

вда́ти зробити вигляд, прикинутися (звичайно в якійсь дії).
прики́нутися навмисне створити певне враження про свої дії, стан, ставлення до кого-, чого-небудь і т. ін. з метою обману; удати що-небудь.
уда́ти зробити вигляд, прикинутися (звичайно в якійсь дії).
інсценува́ти улаштувати, зобразити що-небудь, маючи на меті ввести когось в оману.

провчити

показати
де раки зимують
о. дати пам'ятного <пам'яткового>

демонструвати

знаменувати

маніфестувати

ока́зувати

орієнтувати

представляти

пред'являти (документ)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.