ПОЗБІЛЬШУВАТИ — СИНОНІМІЯ

возвеличувати

підбі́льшувати

примножувати

укрупнювати

усугубляти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.