ПОЗАМИЛОВУВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

любуватися

пристрашуватися

позамиловуватися

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.