ПОЗАЛАБУЗНЮВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

підлизуватися

позалабузнюватися

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.