ПОЗАЛАБУЗНЮВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

підлизуватися

позалабузнюватися
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.