ПОЖАЛУВАТИ — СИНОНІМІЯ

пожа́лувати (розм.) прибути, прийти кудись, до когось

заяви́тися (розм.) звичайно несподівано.
припожа́лувати (розм., ірон.)

пожа́лувати відчути жалість, співчуття до когось; не завдати шкоди, кривди комусь

зажалі́ти (діал.)
згля́нутися (на кого, над ким і без додатка)
пожа́лити (діал.)
пожалі́ти (кого, рідко чого)
ізгля́нутися (на кого, над ким і без додатка)

пожа́лувати

пожа́лувати

пожа́лувати відчути жаль за ким-небудь або каяття з приводу чогось

пожалкува́ти відчути жаль, каяття.
пока́ятися пошкодувати, пожалкувати за зробленим учинком.
пошкодува́ти відчути жаль за ким-небудь або каяття з приводу чогось.
розка́ятися визнати помилковість якого-небудь свого вчинку; пошкодувати, усвідомлюючи необачність вчиненого.

пожа́лувати пожаліти кого-, що-небудь, відчути жалощі до когось, чогось

пожалкува́ти те саме, що пожалі́ти 2; пошкодувати за чим-небудь.
пожалі́ти відчути жаль, сум через щось непоправне, втрачене, загублене; пошкодувати, пожалкувати за чим-небудь.
пошкодува́ти пожаліти кого-, що-небудь, відчути жалощі до когось, чогось.

пожа́лувати не хотіти віддати, втратити що-небудь, ввести себе у видатки

пожалкува́ти не хотіти витратити що-небудь; пошкодувати.
пожалі́ти не хотіти витратити що-небудь; пошкодувати.
пошкодува́ти не хотіти віддати, втратити що-небудь, ввести себе у видатки.

жаліти

пожалуй


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.