ПОДУМ — СИНОНІМІЯ

по́дум (рідко) те, що задумане - перев. заздалегідь

ви́гляд (на + Зн.) перспектива, плани на щось.
заті́я (розм.)
перспекти́ва (на + Зн.) плани, види на майбутнє; передбачення майбутнього.
план добре обдуманий, конкретний.
по́мисл (книжн.)
прое́кт приблизний, уявний.
проже́кт (ірон.) який не має точного обґрунтування.

мисль

помиселДжерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.