ПОДОВЖИТИ — СИНОНІМІЯ

подо́вжити

подо́вж у довжину, у напрямку по довжині

вдовж у довжину, по довжині чого-небудь.
вздовж (присл.) у довжину, у напрямку по довжині.
вподо́вж уживається при означенні напряму за довжиною чого-небудь.
впродо́вж у довжину чого-небудь; удовж.
здовж (розм.) те саме, що уздо́вж1.
поздо́вж те саме, що подо́вж 1.
удо́вж у довжину, по довжині чого-небудь.
уздо́вж (присл.) у довжину, у напрямку по довжині.
уподо́вж уживається при означенні напряму за довжиною чого-небудь.
упродо́вж у довжину чого-небудь; удовж.

вздовж

уздовж


Словник синонімів Караванського.