ПОДАЛЬ — СИНОНІМІЯ

по́даль (розм.) на значній відстані

ві́ддаль (рідше) те саме, що віддалі́к 2.
віддалеки́ те саме, що віддалі́к.
віддаля́ те саме, що віддалі́к.
віддалі́ (рідше) те саме, що віддалі́к.
віддалі́к на далекій відстані.
поо́даль на деякій відстані від кого-, чого-небудь; осторонь від когось, чогось.
поодалі́к (рідше) те саме, що поо́даль.