ПОГУДКА — СИНОНІМІЯ

погу́дка (розм.) те, що доводять до чийогось відома, сповіщають комусь

ві́да (діал.) звістка, чутка, повідомлення.
ві́стка те саме, що зві́стка.
вість звістка, повідомлення.
до́повідь (рідко.) усне або письмове офіційне повідомлення про що-небудь керівникові, начальникові.
зві́стка повідомлення, вість про кого-, що-небудь.
опові́стка (діал.) письмове повідомлення про що-небудь.
опові́щення письмове повідомлення про що-небудь.
пові́стка коротке письмове повідомлення з викликом куди-небудь, нагадуванням про щось.
повідо́млення те, що доводиться до чийого-небудь відома, сповіщається комусь; письмова чи усна інформація.
поголо́ска (розм.) звістка, повідомлення про кого-, що-небудь.
поголо́сок (розм.) те саме, що поголо́ска.
інформа́ція (тільки одн.) сукупність будь-яких відомостей про події, чиюсь діяльність, знань про що-небудь.
інформува́ння дія за знач. інформува́ти.

погу́дка (розм.) висловлення незадоволення, суму з приводу неприємностей, болю, горя і т. ін.

бі́дкання (висловлювання жалю , незадоволення чим-небудь) скарги, плач і т. ін.
жа́лоба (розм.) висловлення невдоволення з приводу чогось; скарга.
жа́лощі (рідко.) незадоволення з приводу чого-небудь; скарги, нарікання.
жаль незадоволення з приводу чого-небудь: скарги, нарікання.
літа́ня (рідше перен.) нескінченні скарги, нарікання тощо.
літа́нія (перен.) нескінченні скарги, нарікання тощо.
наріка́ння (висловлення незадоволення ким-неб, чим-неб., прикрість з приводу чогось)
ниття́ (розм.) набридливо скаржитись на кого-, що-небудь, виражати своє незадоволення з приводу чогось; скиглити, нарікати.
порі́кування нарікання, ремствування.
ре́мство невдоволення ким-, чим-небудь, нарікання на когось, щось.
ре́мствування виявлення незадоволення ким-, чим-небудь, нарікання на когось, щось.
ска́рга висловлення незадоволення, суму, нарікання на неприємності, біль, горе і т. ін.
сто́гін (підсил.) нарікання, ремствування.

догана

осуд

виговір

осудження

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.