ПОГЛЯДИ — СИНОНІМІЯ

по́гляди сукупність, система суджень, думок про життя, природу, суспільство

перекона́ння тверда, міцно усталена думка про що-небудь, погляд на щось.
поня́ття сукупність поглядів на що-небудь, рівень розуміння чогось.
світо́гляд система поглядів на життя, природу і суспільство.
світорозумі́ння сукупність поглядів на світ; розуміння світу, дійсності.
світосприйма́ння сприймання людиною навколишнього світу, дійсності.
світосприйняття́ те саме, що світосприйма́ння.
філосо́фія переконання, що склалося з приводу чого-небудь; концепція.
ідеоло́гія сукупність філософських, політичних, правових, моральних, релігійних та мистецьких поглядів, що характеризують те або інше суспільство, клас, політичну партію, соціальну групу.

погляд

погляди (мн.)

думка

думки (мн.)
погляди

світогляд

погляди
світ (митця п.)

філософія міщан

погляди
переконання <сов. переконання>

кругозір

погляди

по́гляд те, що з'явилося в результаті міркування, продукт мислення

ду́мка (+про, щодо, відносно) те, що з'явилося в результаті міркування, продукт мислення.
міркува́ння (+про, щодо, відносно) думка про що-небудь, погляд на щось.
опі́нія те саме, що думка 1.
розумі́ння погляд, точка зору.
су́дження (+про, щодо, відносно) думка про що-небудь, погляд на щось; виклад своїх думок, поглядів.

погляд очей

погляд на що

розуміння чого
уявлення про

погляд

аспект

бік (У ФР.)

точка зору <н. з боку уряду>
напрямок <н. у бік церкви>

гадка

думка (П.) З.

міркування наслідок дії

око лихе

зір (фахівця)

опінія про що

точка зору <бачення>

переконання

точка зору

взгляд

видікення

концепція

опінія

сентенція

умоглядДжерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.