ПОВІДУВАТИ — СИНОНІМІЯ

пові́дувати (розм.) не криючись, правдиво розповідати кому-небудь щось потаємне

пові́дувати передавати усно щось про кого-, що-небудь, передавати словами бачене, пережите тощо

говорити

пові́дувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.