ПОВІДОМЛЕННЯ — СИНОНІМІЯ

повідо́млення те, що доводять до чийогось відома, сповіщають комусь

ві́да (діал.) звістка, чутка, повідомлення.
ві́стка те саме, що зві́стка.
вість звістка, повідомлення.
до́повідь (рідко.) усне або письмове офіційне повідомлення про що-небудь керівникові, начальникові.
зві́стка повідомлення, вість про кого-, що-небудь.
опові́стка (діал.) письмове повідомлення про що-небудь.
опові́щення письмове повідомлення про що-небудь.
пові́стка коротке письмове повідомлення з викликом куди-небудь, нагадуванням про щось.
поголо́ска (розм.) звістка, повідомлення про кого-, що-небудь.
поголо́сок (розм.) те саме, що поголо́ска.
погу́дка (розм.) те саме, що зві́стка 1.
інформа́ція (тільки одн.) сукупність будь-яких відомостей про події, чиюсь діяльність, знань про що-небудь.
інформува́ння дія за знач. інформува́ти.

повідомлення

повідомлення нагле

повідомлення (ПОБ.)

повідомлення дія

інформація факти

повідомлення

відомості

повідомлення
чутки (непевні)

вість

вісті (мн.)
повідомлення

деклярація

повідомлення

донесення

повідомлення

доповідь на письмі

повідомлення
доповідна записка

комунікат

повідомлення (див.)

оголошення

повідомлення

репортаж з місця події

повідомлення

сиґнал (П.) про що

Словник синонімів Караванського.