ПОВСТЕЖУВАТИ — СИНОНІМІЯ

догледжувати

рекогноскувати

повстежувати

слідити

повстежувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.