ПОВСЛІДКОВУВАТИ — СИНОНІМІЯ

рекогноскувати

повслідковувати

слідити

повслідковувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.