ПОВМИНАТИ — СИНОНІМІЯ

їдати

повминати

сторонитися

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.