ПОВИСЛІДКОВУВАТИ — СИНОНІМІЯ

рекогноскувати

повислідковувати

слідити

повислідковувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.