ПОВИСЛОВЛЮВАТИ — СИНОНІМІЯ

виражати

висказувати

говорити

повисловлювати

формулювати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.