ПОВИПИТУВАТИ — СИНОНІМІЯ

інтерв'ювати

інтересуватися

інтерпелювати

квестіонувати

рекогноскувати

повипитувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.