ПОВИЗНАЧУВАТИ — СИНОНІМІЯ

атестувати

відзначати

знаменувати

значити

кваліфікувати

клясифікувати

опреділяти

представляти

рецензувати

рішати

розверствувати

формулювати

характеризувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.