ПОВЕРШУВАТИ — СИНОНІМІЯ

пове́ршувати (діал.) виявляти перевагу над ким-, чим-небудь у чомусь