ПОВЕРТАТИ — СИНОНІМІЯ

поверта́ти брати в когось те, що належить віддачі

відбира́ти брати в когось те, що належить віддачі.

поверта́ти (що кому) повертати назад взяте (позичене, дане, привласнене, належне)

верта́ти (що кому) віддавати назад що-небудь взяте; повертати.
віддава́ти (що кому) повертати назад взяте (позичене, дане, привласнене, належне).
відно́сити (що кому) повертати, віддавати комусь що-небудь позичене, тимчасово взяте.
зверта́ти (рідше. що кому) віддавати, повертати що-небудь назад.

поверта́ти про думки, почуття тощо - появлятися знову, виявлятися з новою силою

відно́влюватися відтворюватися в пам'яті; пригадуватися.
відновля́тися відтворюватися в пам'яті; пригадуватися.
відро́джуватися виникати, з'являтися знову в пам'яті, уяві (про минуле, забуте, мрії тощо).
ожива́ти яскраво вимальовуватися, поставати (у пам'яті, уяві і т. ін.).
оживля́тися пробуджуватися знову; відновлюватися.
поверта́тися відновлюватися, з'являтися знову після перерви (про почуття, стан і т. ін.).
поно́влюватися виявлятися знову.
поновля́тися виявлятися знову.
пробу́джуватися проявлятися, виникати (про думки, почуття, якості, властивості і т. ін.).

поверта́ти про людський організм, фізичні та ін. властивості людини - набувати попереднього вигляду, стану

відно́влюватися набувати попереднього вигляду, стану.
відновля́тися набувати попереднього вигляду, стану.
відро́джуватися повертатися до нормального стану, ставати бадьорим.
ожива́ти відновлювати свої життєві сили; знову ставати бадьорим, енергійним, життєрадісним.
поверта́тися появлятися знову після втрати, витрати в тому самому вигляді, об'ємі, у тій самій кількості тощо.

поверта́ти спрямовувати діяльність, роботу когось, чогось, бути на чолі кого-, чого-небудь

вата́жити (над ким і без додатка, розм.)
ватагува́ти (над ким і без додатка)
ватажкува́ти (над ким і без додатка, розм.)
верті́ти (розм.) розпоряджатися на свій розсуд.
верхово́дити (ким і без додатка)
вести́ (кого, що)
заправля́ти (ким, розм.)
заря́джувати (чим і без додатка, діал.)
кермува́ти (розм.) спрямовувати діяльність когось, чогось.
керува́ти (ким, чим і без додатка)
кома́ндувати (ким) бути командиром; розпоряджатися як командир.
нача́льствувати бути начальником; поводитися як начальник.
ору́дувати (розм.)
отаманува́ти (над ким і без додатка) давати вказівки, накази як старший, як ватажок.
очо́лювати (кого, що) бути на чолі когось, чогось.
повеліва́ти (кому, чому, книжн.)
покрика́ти (розм.) кричачи час від часу.
правува́ти (розм.) мати владу над кимсь, чимсь.
прова́дити (кого, що і без додатка, розм.)
прово́дити (кого, що і без додатка, розм.)
старшинува́ти (над ким і без додатка)
старшува́ти (над ким і без додатка)
урядува́ти (розм.) перев. здійснювати верховну владу над кимсь, чимсь.

поверта́ти надавати чомусь обертового руху, рухати по колу

ви́хорити (розм.)
ви́хри́ти (розм.) чимось навколо себе.
кружа́ти (розм.)
кружеля́ти (розм.)
круженя́ти (розм.)
покру́чувати злегка або час від часу.
прокру́чувати якийсь час.

поверта́ти (в кого-що, на кого-що) надавати нового вигляду, іншого характеру тощо

оберта́ти (в кого-що, на кого-що)
переверта́ти (в кого-що, на кого-що)
переро́блювати (на кого-що, в кого-що)
переробля́ти (на кого-що, в кого-що)
перетво́рювати (в кого-що, на кого-що)
роби́ти (ким, чим)

поверта́ти робити рухи якою-небудь частиною тіла

поверта́ти надавати кому-, чому-небудь певного спрямування, потрібного напрямку в русі

орієнтува́ти (спец.) звичайно користуючись картою, приладами тощо.
поганя́ти (куди, розм.)
правува́ти (куди, розм.)
справля́ти (розм.)
спрямо́вувати (кого, що)

поверта́ти надавати якогось напряму чиїйсь діяльності, дії, розмові тощо

верну́ти (розм.) на що, до чого - зводити розмову до чого-небудь.
гну́ти (розм.)
наверта́ти (розм.) до чого, на що - надавати іншого спрямування.
напрямля́ти (рідше)
орієнтува́ти (у чому)
підво́дити (до чого) спрямовувати, наближати розмову до бажаного результату.
хили́ти (розм.)

повертати з дороги

повертати про стежку

повертати про річку

робити коліно

повертати назад

повертати на зиму

брати у ліву, праву руку

повертати

відвертати з дороги

повертати

відновлювати

відновляти

забирати ліворуч

повертати

звертати

повертати

крутити головою

повертати

перевертати на бік

ворушити (сіно)
повертати
валити набік

перегортати обертати

покривати витрати

поповнювати борг

повертати

тримати

затримувати (без причини)
зберігати (віддаль)
мати (коня)
повертати
поводити (себе)
рухатися (уліво)
складати (іспит)
стримувати (коней в русі)
таїти (зло у серці)
не випускати
володіти ким
не звільняти
слово додержувати <дотримувати> чого
не попускати

відзивати

індемнізувати

подвизатися

повертати

поступати

повертати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.