ПОВГОВТУВАТИ — СИНОНІМІЯ

здержувати

повговтувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.