ПОВАЖНИЙ — СИНОНІМІЯ

пова́жний який має особливе значення, заслуговує особливої уваги

ва́жний (розм.) який має велике значення; важливий.
ваго́мий цінний, важливий, доцільний.
вагови́тий (рідше) важливий за своїм значенням.
важли́вий який має велике, особливе значення.
виріша́льний найважливіший, головний, який має основне значення.
грандіо́зний надзвичайно великий; могутній, величний.
дорогоці́нний (підсил.) який має велике значення; дуже важливий.
епоха́льний (книжн.) який становить епоху, знаменує собою епоху (у 1 знач.); важливий, визначний.
значли́вий те саме, що значу́щий.
значни́й який займає високе суспільне становище, важливу посаду і т. ін.; впливовий, знатний.
значу́щий який має неабияке значення; важливий, серйозний.
кардина́льний (підсил. книжн.) найголовніший, найважливіший; ґрунтовний, основний.
немалова́жний досить важливий, значний; вагомий, ваговитий.
неоці́нний (підсил. рідше) те саме, що неоціне́нний.
неоціне́нний (підсил.) надзвичайно важливий своїм значенням; надважливий.
помі́тний який своєю діяльністю, активністю і т. ін. позитивно відрізняється від інших.
ці́нний (переносне) який має важливе значення.
істори́чний важливий для історії, який увійшов в історію (у 4 знач.); знаменний.

пова́жний який починає старіти; немолодий

лі́тній який починає старіти; немолодий.
немолоди́й який досяг середнього віку; літній.
підто́птаний (розм.) зрілого віку; немолодий, літній (про людину).
солі́дний немолодий, літній (про вік).
стате́чний немолодий, середнього віку; літній.

пова́жний який відзначається серйозною, гідною поведінкою, викликає повагу оточення своїм зовнішнім виглядом, манерами

вельбу́чний (діал.) який тримається з великою гідністю.
гі́дний (діал.)

пова́жний який здійснюється, відбувається, впливає тощо протягом досить тривалого часу

пова́жний який відзначається вдумливістю, розважливістю в своїх думках і вчинках, у ставленні до життя (про людину)

вду́мливий в якому виражається серйозність, зосередженість.
пова́жливий (рідко) те саме, що пова́жний.
позити́вний діловий, практичний, статечний.
розва́жливий здатний усебічно зважувати, обмірковувати що-небудь.
серйо́зний який відзначається вдумливістю, розважливістю в своїх думках і вчинках, у ставленні до життя (про людину); статечний.
стате́чний розсудливо-серйозний, розважливий у вчинках; з позитивними якостями (про людину); поважний.

поважний вартий поваги

поважний про пору

поважний про становище

поважний про справу

імпозантний вигляд

авторитетний голос

не абиякий про справу

поважний

пристойний вік

поважний

серйозний

поважний

статечний

чесний погляд

ґрунтовний розгляд

авторитетний

важний

волюмінарний

імпозантний

капітальний

монументальний

помітний

помпезний

порядний

презентабельний

престижевий

серйозний

солідний

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.