ПОБІЛЬШУВАТИ — СИНОНІМІЯ

побі́льшувати (рідше) робити більшим за кількістю, розміром і т. ін.

збі́льшувати робити більшим за кількістю, розміром, тривалістю і т. ін.
наганя́ти (розм.) перев. про ціну, оплату.
прибі́льшувати (розм.) робити більшим за об'ємом, кількістю і т. ін.
прибільша́ти (діал.) значно збільшувати.
підно́сити перев. про темпи, силу і т. ін.
підси́чувати (діал.) про силу, потужність.

побі́льшувати (рідше) доводити до вищого ступеня, сили вияву

побі́льшувати спричинятися до сильнішого, інтенсивнішого прояву якогось явища, процесу, якості, почуття тощо

побільшувати

з-
звиклий збільшувати
здатний <згодний, змушений> збільшити
що збільшує
прик. -УЮЧИЙ

возвеличувати

підбі́льшувати

прибавляти

примножувати

укрупнювати

усугубляти


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.