ПОБУДОВА — СИНОНІМІЯ

побудо́ва створення будівель, яких-небудь споруд

будо́ва дія за знач. будува́ти 1, 2 -споруджувати якусь будівлю.
будува́ння процес створення будівлі, споруди.
буді́вля дія за знач. будува́ти 1 - зводити якусь споруду.
будівни́цтво те саме, що будува́ння 1.
зве́дення процес створення будівлі, споруди.
побудува́ння як результат цієї дії.
спору́дження процес створення будівлі, споруди.
спору́джування процес створення будівлі, споруди.

побудо́ва розміщення, взаємне розташування частин чого-небудь;

будо́ва розміщення, взаємне розташування частин чого-небудь; побудова, структура.
констру́кція будова, взаємне розташування частин машини, апарата, приладу тощо.
організа́ція особливості будови чого-небудь; структура.
структу́ра взаєморозміщення та взаємозв'язок складових частин цілого; будова.

побудо́ва (книжн.) сукупність положень в якій-небудь галузі знань, система поглядів на щось і т. ін.

вче́ння сукупність теоретичних положень в якій-небудь галузі знань, система поглядів на щось.
доктри́на (книжн.) політичне, наукове, філософське, військове і т. ін. вчення, теорія, система поглядів.
конце́пція система доказів певного положення, сукупність поглядів на те чи інше явище.
побудува́ння (книжн.) те саме, що побудо́ва 3.
тео́рія сукупність узагальнених положень, які становлять певну науку чи розділ науки.
уче́ння сукупність теоретичних положень в якій-небудь галузі знань, система поглядів на щось.

побудова повісти

побудова будівля

по|будовання
Словник синонімів Караванського.