ПЛОЩИНА — СИНОНІМІЯ

площина́ окрема частина земельної площі, використовувана з певною метою, виділена за якоюсь ознакою

дільни́ця (рідше) те саме, що діля́нка 1.
діля́нка окрема частина земельної площі, використовувана з якоюсь метою, виділена за якою-небудь ознакою.
кла́поть невелика, незначна частина якоїсь поверхні (поля, лісу тощо).
кла́птик зменш. до кла́поть.
ла́тка про маленький клаптик землі.
парце́ла (ек.) дуже маленька ділянка (звичайно землі).
пло́ща (рідше) яка-небудь ділянка поверхні землі, природно обмежована або спеціально виділена з якоюсь метою.
прирі́з те саме, що прирі́зок.
прирі́зок невеликий шматок поля, городу, наділений кому-небудь.
пі́дме́т (діал.) невелика грядка, ділянка землі.
шмато́к взагалі окрема частина чого-небудь (ділянка якоїсь поверхні, простору і т. ін.).

площина́ верхній, зовнішній бік чогось

гладі́нь рівна, плоска.
дзе́ркало води, криги, підлоги і т. ін.

площина́ велика ділянка земної поверхні без істотних западин та підвищень

пло́ща (діал.)
полі́г (діал.)

площина (П.)

плесо водне

черінь печі

Словник синонімів Караванського.