ПИЛЬНИЙ — СИНОНІМІЯ

пи́льний який дбає, турбується про когось, щось

бе́режний який уміє берегти що-небудь, дбайливо поводитися з чим-небудь; дбайливий.
дба́лий (розм.) те саме, що дбайли́вий.
дбайли́вий який дбає, піклується про кого-, що-небудь.
клопітли́вий який постійно клопочеться, проявляє турботу, схильний до клопотання.
покла́дний (діал.) який уміє берегти, зберігати щось.
турбо́тливий який виявляє турботу (у 1, 2 знач.); уважний, дбайливий.

пи́льний з курявою, вкритий курявою

пи́льний про потребу, необхідність і т. ін. - дуже потрібний, життєво необхідний

доконе́чний обов'язковий, неодмінний; неминучий.
коне́чний конче потрібний; обов'язковий, неодмінний.
кра́йній з яким далі не можна зволікати, якого неможливо переносити; останній.
наболі́лий давно назрілий, який вимагає невідкладного розв'язання.
нага́льний життєво необхідний, вкрай потрібний; настійний.
насті́йний дуже потрібний; невідкладний.
насу́щний (книжн.) який має важливе життєве значення, украй необхідний.
пеку́чий (підсил.) який має велике життєве значення; необхідний, невідкладний.

пи́льний здатний добре все помічати, підмічати, звертати увагу на щось приховане, внутрішнє

пи́льний який уважно виконує щось, чесно ставиться до своїх обов'язків

дбайли́вий старанний, пильний.
добросо́вісний який чесно, старанно і сумлінно виконує свої обов'язки.
зага́рливий (діал.) прикм. до зага́ра; запопадливий, запальний.
запопа́дливий який старанно, наполегливо виконує що-небудь; ретельний, дбайливий.
запопа́дний те саме, що запопа́дливий.
падкови́тий (діал.) старанний.
пазови́тий (діал.) дбайливий, старанний.
педанти́чний який дотримується особливої точності, дуже чіткий у детальному опрацюванні чогось.
рві́йний (підсил. рідше)
ре́вний (підсил.) який відзначається ретельністю, старанністю.
ревни́вий (підсил. рідше)
рете́льний який виявляє старанність, сумлінність у чому-небудь.
скрупульо́зний який дотримується абсолютної точності, дуже ретельний у чому-небудь.
со́вісний який чесно і старанно виконує свої обов'язки; сумлінний.
спра́вний який старанно, ретельно виконує свої завдання, обов'язки; старанний.
стара́нний який дбайливо, ретельно, щиро виконує що-небудь, ставиться до чогось; дбайливий, ретельний.
старли́вий (діал.) те саме, що старовли́вий.
старовли́вий (діал.) старанний, дбайливий.
сумлі́нний який чесно, старанно, ретельно виконує свої обов'язки; добросовісний.
упа́дливий (діал.) запопадливий (у 1, 3 знач.).

пи́льний який потребує негайного виконання

е́кстрений якого не можна відкласти; невідкладний, терміновий.
на́глий (діал.) який треба швидко виконати, розв'язати і т. ін., якого не можна відкласти; невідкладний, негайний; терміновий.
нава́льний який вимагає швидкого виконання.
нага́льний який вимагає швидкого виконання, розв'язання і т. ін., якого не можна відкласти; терміновий, невідкладний, негайний.
надтерміно́вий дуже терміновий, негайний; невідкладний.
невідкла́дний якого не можна відкладати; який потребує негайного розв'язання, здійснення і т. ін.; терміновий.
нега́йний який здійснюється, відбувається зразу, без затримки; терміновий.
першочерго́вий який має бути виконаний, здійснений у першу чергу, перед усім іншим; невідкладний.
спі́шний який вимагає негайного виконання; терміновий.
терміно́вий який вимагає негайного виконання, вирішення; спішний.
шпарки́й (розм.) який відбувається з великою швидкістю (про рух, дію і т. ін.); швидкий.

пильний догляд

пильний сторож

пильний погляд

пильний про око

пильний про вухо

пильний

впертий погляд

пильний

дбайливий догляд

допитливий погляд

пильний

зіркий погляд

нагальний про потребу

пильний
дуже потрібний

невсипущий догляд

проникливий погляд

ретельний обшук

пильний

строгий облік

пильний

уважний погляд

пильний

упертий погляд

пильний

енергійний

зіркий

пільний

ревний

ретивий

ріжучий

пильний

спішний

треміновий


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.