ПЕРІОД — СИНОНІМІЯ

пері́од проміжок часу, який характеризується певними ознаками і становить собою частину якогось процесу

ета́п окремий момент, період, стадія в розвитку чого-небудь, у якій-небудь діяльності.
сму́га (чого або з онач.) проміжок часу, період, що характеризується чимось.
ста́дія певний момент, період, етап у житті, розвитку кого-, чого-небудь, які мають свої якісні особливості.
фа́за період, стадія в розвиткові якого-небудь явища, процесу тощо.
фа́зис (рідше) певний момент у розвитку якого-небудь явища.

період часу

період історії

період (ФР.)

тривалість <н. період обертання>

де-небудь

дні (мн.)
період
час (золоті)

доба (П.) нова

період

епоха революцій

період

пора

година (лиха ур.)
період

рік

епоха (революції)
період
пора (дитячі)
роки (мн.)

сезон пляжний

період

смута життя

період

стадія

сторінка (П.) історії

період

термін випробовчий

період

врем'я


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.