ПЕРШИЙ — СИНОНІМІЯ

пе́рший який має найбільше значення

вирішни́й (рідше) від якого все залежить.
генера́льний найважливіший, основний, провідний.
головни́й найважливіший, основний, суттєвий.
кардина́льний найголовніший, найважливіший; ґрунтовний, основний.
ключови́й головний, вирішальний.
конститути́вний який становить основу чого-небудь.
магістра́льний головний, основний.
найпе́рший (підсил.) найвищ. ст. до пе́рший 2–4, 6–8.
основни́й найважливіший, головний.
основополо́жний який дає основу чому-небудь.
пере́дній (рідше) те саме, що головни́й.
першоря́дний який є головним, основним у чому-небудь, для чогось; найважливіший.
провідни́й найважливіший, головний, основний.
станови́й (рідше) головний, основний.
стрижне́вий основний, головний.
фундамента́льний який є головним, основним.
центра́льний основний, найістотніший, дуже важливий.
чі́льний важливий за своїм значенням; передовий.

пе́рший який настає найраніше в ряді наступних - у часі; який зустрічається, трапляється найраніше в ряді наступних - у просторі

перший ряд

перший про поміч

перший цілунок

новий (сніг)
ранній (сон)
досі незнаний <незвіданий>

перший хто трапиться

перший учень

перший про артиста

перший Д.

ведучий про особу

лідерствувати

перший (у спорті)
прик. -УЮЧИЙ
<- місце лідерський
на чолі <змагань>
що лідерує
о. на першому місці
-УЮЧИЙ

новий про почуття

первинний

первісний про людей

попередній облік

початкуючий

перший
радий почати
що починає

первий

примарний

протагоніст

перший

пе́рше (діал.) у перший раз, першого разу

впе́рве (діал.)
впервину́ (діал.)
упе́рше у перший раз, першого разу.

пе́рше (рідше) у першу чергу, перш за все, перед кимось або чимось іншим

найпе́рш (підсил.)
найпе́рше (підсил.)
особли́во перев. у складі відокремлених зворотів.
перш (рідше)
поперва́х (розм.) перед ким-, чим-небудь, раніше від когось, чогось.
щонайпе́рше (підсил.)
якнайпе́рше (підсил.)

пе́рше на перших порах, у перший момент

перше спочатку

перше

ід. ПЕРШЕ НІЖ

колись

у минулому
пр. давніш|е
перед тим

молочний про зуби

найперше ПР.

поперше <сов. по-перше>
перш за все

наперед

перше (з нст. ч. ніж)

перед тим

попередньо

вперід

перво

прима

сперваДжерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.