ПЕРТИ — СИНОНІМІЯ

пе́рти (розм.) швидко, навально рухатися, сунути навалою в одному напрямку

вали́ти іти навально, грубо, напролом.
пе́ртися (розм.) те саме, що пе́рти 1, 2.
ри́нути швидко, навально рухатися, сунути навалою в одному напрямку.

пе́рти (фам.) мати запах чого-небудь

припаха́ти (розм.) про легкий або неприємний запах.

пе́рти (фам.) роблячи кроки, пересуватися в просторі

бра́тися (розм.) перев. через силу.
виступа́ти поважно, з гідністю.
марширува́ти (розм.) перев. широким, розміреним кроком.
маршува́ти (розм.) перев. широким, розміреним кроком.
маха́ти (розм.)
пе́ртися (фам.)
пли́нути плавно або суцільною масою.
руба́ти (розм.) енергійно, ступаючи твердо, чітко.
тараба́нитися (фам.) на велику відстань.
таска́тися (розм.) далеко або неохоче.
чимчикува́ти (розм.) часто ступаючи.
шурува́ти (розм.) перев. у наказ. способі - швидко, енергійно.

пе́рти (вульг.) приймати їжу

вбира́ти (розм.)
вжива́ти (розм.)
вклада́ти (розм.)
втира́ти (розм.)
га́мати (дит.)
га́мкати (дит.)
гатели́ти (фам.)
глита́ти (розм.)
же́рти (вульг.)
жува́ти (розм., ірон.)
зажира́ти (вульг.)
затира́ти (діал.)
заїда́ти (діал.)
зжира́ти (вульг.)
ковта́ти (розм.)
куса́ти (розм.)
лига́ти (вульг.) поспіхом, не жуючи.
ло́пати (вульг.)
лупи́ти (вульг.)
молоти́ти (розм.)
мота́ти (фам.)
наверта́ти (вульг.)
намина́ти (розм.)
поглина́ти (розм.)
пожива́ти (розм.)
пожира́ти (вульг.)
припада́ти (до чого)
прожира́ти (розм. вульг.) жадібно, повністю.
підміта́ти (розм.)
підси́люватися (розм.) трохи.
ремиґа́ти (вульг.)
руба́ти (розм.)
тли́ти (розм.) жадібно, багато, не відриваючись.
трощи́ти (вульг.)
трі́скати (вульг.)
тьо́пати (розм.)
убира́ти (розм.)
ужива́ти (розм.)
уклада́ти (розм.)
умина́ти (розм.)
утира́ти (розм.)
харчува́ти (діал.)
хлиста́ти (розм.)
ча́вкати (розм.)
чва́кати (розм.)
чвакоті́ти (розм.)
чвя́кати (розм.) їсти, голосно прицмокуючи губами.
ї́стоньки (незм. пестл., дит.)
ї́сточки (незм. пестл., дит.)

пе́рти (фам.) про людей - пересуватися на якомусь із видів транспорту

гна́ти (розм.)
гна́тися (розм.)
коти́ти (розм.)
майнува́ти (діал.) швидко.
поганя́ти (розм.)
скака́ти на коні.
трю́хати (розм.) верхи, повільно.

пе́рти (фам.) узявши кого-, що-небудь у руки або навантаживши на себе, переміщати, доставляти кудись

ги́ри́ти (діал.) перев. докладаючи певних зусиль - щось важке, велике, громіздке або на значну відстань чи протягом тривалого часу.
цу́пити (розм.)
цурпе́лити (розм.)

пе́рти (фам.) виділяти неприємний запах

пе́рти (фам.) різко виділятися на поверхні чогось, стояти сторч

пе́рти (фам.) нести на собі чи в руках що-небудь важке або великого розміру, що звичайно торкається землі

тереби́ти (діал.) тягти, нести щось важке.
ти́рити (розм.) тягти, волочити (звичайно понад силу, повільно), нести.
тягти́ нести на собі чи в руках що-небудь важке або великого розміру, що звичайно торкається землі.
цу́пити (розм.) тягти, нести кого-, що-небудь, перев. докладаючи певних зусиль.
цурпе́лити (розм.) те саме, що цу́пити.

перти Ф.

перти стіною

сунути <хмарою>

перти тягар

перти ворога

перти як з води

перти (з кого) НЕОС.

струмувати <н. з нього так і пре силою>

перти

лізти на кого

напирати

насуватися на сонце

перти
заступати <затуляти, закривати> що

нести важке

пертися

прати (Р.)

перти

спрямовувати кріс

гнати (полчища)
запускати (ракету)
перти (ф.)
посилати (стріли)
сипати дощем

сунути на кого

сунутися помалу

при (з місц. в.) указує на місце перебування або розташування кого-, чого-небудь поблизу когось або чогось

бли́зько (род.) уживається при означенні місця; біля, коло.
бі́ля (прийм., з род. в.) уживається на позначення місця; коло, близько, недалеко.
ко́ло уживається на позначення місця із зазначенням особи, предмета, поблизу яких відбувається дія, хтось чи щось міститься, перебуває тощо; біля.
край уживається при вказуванні на місцезнаходження предмета поблизу іншого; біля, коло.
недале́ко (род.) уживається при назві предметів, живих істот, на невеликій відстані від яких щось міститься, відбувається і т. ін.
неподалеку́ (род.) те саме, що неподалі́к.
неподалі́к (род.) уживається при позначенні тих предметів, осіб на невеликій відстані від яких щось міститься, відбувається і т. ін.
окра́й (розм.) уживається при зазначенні місця розташування кого-, чого-небудь, поблизу або збоку від когось, чогось; край, біля, поруч.
по́при (із знах., рідше місц. в., діал.) при позначенні безпосередньої близькості.
поблизу́ (род.) уживається на позначення місця; біля.
побі́ля́ уживається на позначення місця, предмета, особи, недалеко від якого (якої) відбувається дія або перебуває хто-, що-небудь; біля, коло.

при (з місц. в.) ужив. з позначеннями предметів, явищ і т. ін., що могли б перешкодити, але не перешкодили якійсь дії або стану

всу́переч (з дав. в., підсил.)
ми́мо (з род. в., діал.)
навпаки́ (з дав. в., підсил. рідше)
наперекі́р (з дав. в., підсил.)
по́при (із знах. в.)
усу́переч (з дав. в., підсил.)

перли

перлини (ПЕРЛА мн.)

перли оздоба

перли

перлина (од. зб.)
перло (р.)

перли (П.)

окраса (землі)

перли

намисто

кольє (із самоцвітів)
коралі (коралеве)
перла (з перлів)

жемчуг

лорд

вельможа (англійський)

рядом

сокровище

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.