ПЕРЕСТУПАТИ — СИНОНІМІЯ

переступа́ти (рідко) тимчасово виконувати обов'язки, функції кого-, чого-небудь

переступа́ти (що, через що, підсил.) не надавати чому-небудь значення, не звертати уваги на що-небудь, не брати до уваги чогось

зневажа́ти (що, підсил.)
легкова́жити (що, чим) легковажно ставитися до чогось.
пого́рджувати (підсил. розм.)
погорджа́ти (підсил. розм.; рідше)

переступа́ти шлях комусь, чомусь

забіга́ти бігом, швидко, несподівано.
перестава́ти (діал.) ставши на шляху.

переступа́ти йти з одного місця в інше

переступа́ти (перев. зі сл. ногами) переступати з ноги на ногу; ходити з місця на місце на невеликому просторі

танцюва́ти (розм.) грайливо або неспокійно тупцювати, підстрибувати на місці; гарцювати (про коней).
ту́пцяти переступати з ноги на ногу; ходити з місця на місце на невеликому просторі.
ту́пцятися переступати з ноги на ногу; ходити з місця на місце на невеликому просторі.
тупцюва́ти переступати з ноги на ногу; ходити з місця на місце на невеликому просторі.
тупцюва́тися переступати з ноги на ногу; ходити з місця на місце на невеликому просторі.

переступа́ти

переступати через що

переступати межу

переступати за поріг

переступати ногами

переступати шлях

переступати через закон

порушувати що

переступати

перескакувати межу

переступати

порушувати закон

переступати

поступати

переступати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.