ПЕРЕСКАКУВАТИ — СИНОНІМІЯ

переска́кувати (розм. рідше.) досягти кращих результатів у чому-небудь, чогось більшого порівняно з ким-, чим-небудь

випере́джувати досягати кращих результатів у чому-небудь, чогось більшого порівняно з ким-, чим-небудь.
випереджа́ти досягати кращих результатів у чому-небудь, чогось більшого порівняно з ким-, чим-небудь.
обганя́ти досягати більших успіхів, кращих результатів у чому-небудь порівняно з іншим.
обска́кувати (розм.) випереджати в чомусь кого-небудь.
переганя́ти досягати більших у порівнянні з ким-, чим-небудь успіхів, опинятися попереду когось, чогось у певному відношенні.
перего́нити досягати більших у порівнянні з ким-, чим-небудь успіхів, опинятися попереду когось, чогось у певному відношенні.
перероста́ти (рідше) виявлятися попереду кого-небудь у якомусь відношенні; обганяти.

переска́кувати (розм.) виявляти перевагу над ким-, чим-небудь у чомусь

перескакувати через що

перескакувати про вогонь

перескакувати оком

перескакувати на іншу тему

торкатися чого

перескакувати межу

перевершувати якістю

перескакувати (жм.)
мати перевагу над чим

скакати

перескакувати (через що)

стрибати на що

водити (очима)
перескакувати (через що)
переводити що
Словник синонімів Караванського.