ПЕРЕРОБЛЯТИСЯ — СИНОНІМІЯ

переробля́тися (на кого-що, в кого-що, рідше) набирати нового вигляду, іншого характеру тощо

змі́нюватися (в кого-що, на кого-що, розм.)
зміня́тися (в кого-що, на кого-що, розм.)
перекида́тися (в кого-що, на кого-що, розм.)
перемі́нюватися (в кого-що, на кого-що, розм.)
переміня́тися (в кого-що, на кого-що, розм.)
переро́блюватися (на кого-що, в кого-що, рідше)
переро́джуватися (в кого-що, на кого-що)
перетво́рюватися (в кого-що, на кого-що)
перехо́дити (в що, на що)
поверта́тися (в кого-що)
роби́тися (ким, чим)

переробля́тися