ПЕРЕРИВАТИ — СИНОНІМІЯ

перерива́ти (підсил. розм.) робити обшук

перерива́ти заважати говорити

перерива́ти (розм.) речі, папери і т. ін., шукаючи що-небудь або упорядковуючи

переверта́ти перев. із сл. догори ногами, догори дном, до дна тощо - шукаючи що-небудь.
перевору́шувати перев. у пошуках чогось.
перего́ртувати (рідше) перев. папери, книжки.
перегорта́ти перев. папери, книжки.

перерива́ти зупиняти рух, дію, розвиток кого-, чого-небудь, часто на якийсь час

переривати

переривати горло

переривати мову

переривати працю

робити перерву у

переривати зв'язок

переривати

вривати

зупиняти мову

переривати

обривати мовця

обрізати (різко док.)
переривати

обрізувати мовця

переривати

орати землю

перевертати шукаючи

переривати

поривати

переривати

припиняти

переривати (на час)
п. ставити крапку

рити (ЖМ.) речі

переривати

роз'єднувати зв'язок

переривати

розривати тишу

переривати

сполохувати (П.) сон

переривати

тривожити кого

дратувати (псів)
лякати (с.)
переривати
о. тенькати в серці кому
вночі не давати спати
викликати тривогу в
уяву ІД. перевертати все в голові
завдавати клопоту переполошувати

уривати

переривати
<ВРИВАТИ,> відривати

відторгати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.