ПЕРЕПЛЬОВУВАТИ — СИНОНІМІЯ

перепльо́вувати (розм.) виявляти перевагу над ким-, чим-небудь у чомусь

перевершувати якістю

перепльовувати
мати перевагу над чим
Словник синонімів Караванського.