ПЕРЕПИТАТИ — СИНОНІМІЯ

перепита́ти

інтерв'ювати

інтерпелювати

квестіонувати

рекогноскувати

перепитати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.