ПЕРЕКИНЧИК — СИНОНІМІЯ

переки́нчик (розм.) той, хто відмовився від своїх поглядів, ідеалів, політичних переконань тощо

відсту́пник той, хто відмовився від своїх поглядів, ідеалів; перевертень, зрадник.
зра́дник той, хто відмовляється від своїх переконань, думок.
недо́вірок той, хто зраджує своїм переконанням, принципам; ренегат.
пере́вертень людина, що зрадила свої переконання.
перебі́жчик той, хто відмовляється від попередніх переконань, поглядів і т. ін., переходить з одного ідейного, політичного і т. ін. табору в інший.
переки́нець те саме, що переки́нчик.
ренега́т той, хто поступився своїми переконаннями і перейшов у табір противників; зрадник.

безбатченко ЕВ.

перекинчик
обр. Іван без роду

зрадник

перевертень

ренеґат

дисидент

капітулянт

ренегат

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.