ПЕРЕКИДАТИ — СИНОНІМІЯ

перекида́ти (розм.) пити яку-небудь рідину без залишку або певну кількість її

ба́хкати (розм.) пити горілку, вино.
випива́ти вживати алкогольні напої, мати схильність до них.
висмо́ктувати (розм.) повільно випивати.
виці́джувати поволі випивати (про напої).
відпива́ти випивати частину чого-небудь; надпивати.
надпива́ти випивати трохи, частину чого-небудь.
перепуска́ти (розм.) випивати певну кількість спиртного.
пригу́блювати (розм.) відпивати небагато (звичайно горілки, вина).
розпива́ти (розм.) випивати з ким-небудь з якоїсь нагоди певну кількість спиртного.

перекида́ти речі, папери і т. ін., шукаючи що-небудь або упорядковуючи

переверта́ти перев. із сл. догори ногами, догори дном, до дна тощо - шукаючи що-небудь.
перевору́шувати перев. у пошуках чогось.
перего́ртувати (рідше) перев. папери, книжки.
перегорта́ти перев. папери, книжки.
перерива́ти (розм.) у поспіху, необережно.

перекида́ти когось, щось через водну перепону, важкопрохідне місце

перепрова́джувати ведучи, супроводжуючи.
перехо́плювати перев. із сл. духом - дуже швидко.
пра́вити (рідше)

перекида́ти когось, щось - з одного місця в інше, звичайно переборюючи труднощі

перекида́ти

переки́дати

перекида́ти

перекидати

викидати (усе)
перекидати (док.)

перекидати

наводити міст

обертати на що

перевертати (на кого)
перекидати

перевалювати

перевертати на бік

ворушити (сіно)
перекидати (віз)
валити набік

перегортати обертати

перекладати провину

переміщати людей

переводити (на праці)
перекидати

переміщувати людей

переводити (на праці)
перекидати

переносити оселю

перекидати (вогонь)

переривати

перекидати (все в хаті)

побивати чиюсь ідею

перекидати

звергати

опрокидати

перевалювати

повергати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.