ПЕРЕВОДИТИ — СИНОНІМІЯ

перево́дити нерозважливо, марно використовувати що-небудь для чогось

вбива́ти (розм.)
вга́ювати (розм.)
викида́ти (розм.)
збавля́ти (розм.) час, життя, сили тощо.
мота́ти (фам.)
пробавля́ти (розм. рідко)
прогу́лювати (розм.) гуляючи.
розмі́нювати сили, талант і т. ін.
розсипа́ти (розм.)
розтра́чуватися (розм.) без додатка - витрачати свої гроші, цінності на кого-, що-небудь.
розтрача́ти (рідко)
спуска́ти (розм.)
три́нькати (розм.)
убива́ти (розм.)
уга́ювати (розм.)
ци́ндрити (фам.)

перево́дити робити копію з чогось

перево́дити (рідше) припиняти існування кого-, чого-небудь

вини́щувати усіх, усе або багатьох, багато.
зво́дити (розм.) тварин, комах, рослини.
ліквідува́ти позбуватися, усувати.
побива́ти про град, мороз тощо - рослини, посіви.
руйнува́ти поступово розладнуючи.

перево́дити змінювати місце розташування когось, чогось

перево́дити інакше використовувати кошти, товар тощо

перемі́щувати інакше використовувати кошти, товар тощо.
перерахо́вувати на інший рахунок.

перево́дити когось, щось через водну перепону, важкопрохідне місце

перекида́ти швидко.
перепрова́джувати ведучи, супроводжуючи.
перехо́плювати перев. із сл. духом - дуже швидко.
пра́вити (рідше)

перево́дити (рідше) когось, щось - з одного місця в інше, звичайно переборюючи труднощі

переводити на жарт

переводити гроші поштою

переводити слідство

переводити думки

переводити стрілку

переводити очі

переводити вексель на кого

переводити в інше місце

переводити добро

переводити вік

збивати розмову

переводити

знищувати худобу

переводити

марнотратити гроші

марнувати (проциндрювати' (майно — ще))
переводити
пускати за вітром

переключати на щось інше

переводити

переміщати людей

переводити (на праці)

переміщувати людей

переводити (на праці)

перераховувати (ЕК.) на рахунок

переводити

проводити облік

оформляти (у книгах)
переводити

розтрачувати

тратити

підривати (господарку)

подвизатися

переводити

розтрачувати

переводити

скапу́стити

халтурити

переводити

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.