ПЕРЕВЕРШАТИ — СИНОНІМІЯ

переверша́ти (діал.) виявляти перевагу над ким-, чим-небудь у чомусь