ПЕРЕВЕРТАТИ — СИНОНІМІЯ

переверта́ти злегка переміщати що-небудь, посувати, міняти положення

перегорта́ти що-небудь легке.
шурува́ти (спец.) перемішувати в топці паливо.

переверта́ти робити іншим, інакшим

переверта́ти речі, папери і т. ін., шукаючи що-небудь або упорядковуючи

перевору́шувати перев. у пошуках чогось.
перего́ртувати (рідше) перев. папери, книжки.
перегорта́ти перев. папери, книжки.
перерива́ти (розм.) у поспіху, необережно.

переверта́ти (в кого-що, на кого-що) надавати нового вигляду, іншого характеру тощо

оберта́ти (в кого-що, на кого-що)
переро́блювати (на кого-що, в кого-що)
переробля́ти (на кого-що, в кого-що)
перетво́рювати (в кого-що, на кого-що)
поверта́ти (в кого-що, на кого-що)
роби́ти (ким, чим)

перевертати на бік

перевертати шукаючи

перевертати життя

перевертати у душі

обертати на що

перевертати (на кого)

перегортати обертати

перевертати

перекидати

збивати (з ніг)
перевертати

перекручувати круг осі

перевертати

ятрити душу

перевертати

ворочати (камінь)

опрокидати

перевалювати

поступати

перевертати

розоряти

перевертати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.