ПЕРЕБІЖЧИК — СИНОНІМІЯ

перебі́жчик той, хто відмовився від своїх поглядів, ідеалів, політичних переконань тощо

відсту́пник той, хто відмовився від своїх поглядів, ідеалів; перевертень, зрадник.
зра́дник той, хто відмовляється від своїх переконань, думок.
недо́вірок той, хто зраджує своїм переконанням, принципам; ренегат.
пере́вертень людина, що зрадила свої переконання.
переки́нець те саме, що переки́нчик.
переки́нчик (розм.) той, хто відмовився від своїх переконань, поглядів, від колишніх друзів.
ренега́т той, хто поступився своїми переконаннями і перейшов у табір противників; зрадник.

перебіжчик

переметуватися

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.