ПЕВНИЙ — СИНОНІМІЯ

пе́вний який заслуговує довір'я; постійний у своїх поглядах і почуттях; відданий

ві́дданий який, будучи пройнятий симпатією, любов'ю до когось, чогось, відзначається постійністю, вірністю.
ві́рний який заслуговує довір'я; постійний у своїх поглядах і почуттях; відданий.
незмі́нний завжди вірний кому-небудь, своїм принципам, переконанням і т. ін.; відданий.
незра́дний (рідше) те саме, що незрадли́вий.
незрадли́вий нездатний на зраду; вірний.
пості́йний який завжди зберігає вірність чому-небудь (певним поглядам, думкам, уподобанням тощо).

пе́вний про людину - який викликає повне довір'я, на якого можна покластися; про те, що виправдовує себе, чому можна довіритися

ви́пробуваний перевірений, надійний, який виправдав себе на ділі.
ві́рний який заслуговує довір'я; постійний у своїх поглядах і почуттях; відданий.
наді́йний який викликає повне довір'я, ніколи не підведе, на якого цілком можна покластися.
переві́рений який пройшов перевірку, підданий перевірці.

пе́вний про дію, подію, явище - якого не можна уникнути, відвернути

невмоли́мий про щось дуже небажане - якого не можна стримати, який наближається, насувається незважаючи ні на що.
неусувни́й (рідше) про щось перев. небажане - якому не можна перешкодити здійснитися, реалізуватися.
роко́ваний (поет.) нібито наперед зумовлений, визначений для кого-небудь обставинами, долею тощо й тому невідворотний.

пе́вний який має тверде переконання щодо когось, чогось

впе́внений (у кому, чому, перев. з спол. що) який має тверде переконання в чомусь, щодо чогось, віру в кого-, що-небудь.
пе́вен який твердо вірить у що-небудь, не сумнівається у чомусь; упевнений.
переко́наний який має тверді, послідовні переконання.
упе́внений (у кому, чому, перев. з спол. що) який має тверде переконання в чомусь, щодо чогось, віру в кого-, що-небудь.

пе́вний такий, у якому окремі елементи, певні моменти точно відділені один від одного (про кроки, рухи і т. ін.)

вира́зний (рідше.) різко окреслений.
карбо́ваний чіткий, розмірений.
ко́ваний (розм.) те саме, що карбо́ваний 4.
тверди́й стійкий, впевнений (про ходу, рухи й т. ін.).
чітки́й такий, у якому окремі елементи, певні моменти точно відділені один від одного (про кроки, рухи і т. ін.).

пе́вний той чи інший, певний

де́котрий те саме, що де́який 1, 3.
де́який конкретно, точно не визначений; якийсь.
яки́йсь (займ. неознач.) той чи інший, певний.

певне

певний (пр. достеменно і всі пох. від)

певний факт

певний день

певний за кого

певний успіх

відданий

вірний

певно

певний (пр. достеменно і всі пох. від)

твердий про гарантію

певний

точний про вістки

певний

авторитетний

аподиктичний

благонадійний

певний

достовірний

певний

солідний

пе́вне уживається для підтвердження думки

пе́вне уживається для вираження невпевненості в тому, про що говориться в реченні

аче́й (розм.)
бе́змаль (діал.)
ві́дай (розм.)
ма́бу́ть (вст. сл.)
ма́бі́ть (діал.)
май (діал.)
мо (діал.)
наді́йсь (розм.) з відтінком вірогідності.
наді́сь (розм.) з відтінком вірогідності.
очеви́дьки (розм.)
па́ки (розм.)
пак (розм.)
правдоподі́бно (діал.) уживається для вираження припущення.
про́бі (розм.)

пе́вне (рідше) у повній відповідності до дійсності, до справжнього стану речей

досто́тно (рідко.)
напе́вне у повній відповідності до дійсності, до справжнього стану речей.

певне ВСТ.

ід. коли подивлюсь

певне


Словник синонімів Караванського.