ПАТОРОЧ — СИНОНІМІЯ

па́тороч (діал.) заняття, справа, робота, пов'язані з труднощами щодо їх виконання

за́хід (розм.)
заморо́ка (розм.)
клопітня́ (розм.)
моро́ка (розм.)
тарапа́та (діал.)