ПАСТІВЕНЬ — СИНОНІМІЯ

па́стівень (діал.) місце, де пасеться худоба, птиця

ви́гін поблизу села.
па́стовень (діал.)
пастьба́ (рідше)
пастівни́к (розм.)
пашня́ (діал.)
по́па́с (розм.)
попа́сище (розм.)
толо́ка залишене під пар поле, що використовується для пасіння.

пасовисько

вигін (за селом)
пастівень (в огорожі біля хати)
полонина (у горах)
толока (на облозі)
Словник синонімів Караванського.